Autentik.net Portal


:: Jagodina
:: Ćuprija
:: Paraćin
 
  :: Početna
  :: Kontakt
  :: Vreme
  :: Na današnji dan
  :: Kursna lista
  :: Horoskop
 
  :: Pošaljite čestitku
  :: Online časopisi
  :: Online igrice
  :: Online psiholog
  :: Sve vrste bolesti
  :: Kalendar svetskih dana
  :: Zanimljive poruke
  :: Zanimljivi linkovi
  :: Sva srpska imena
  :: Vicevi - humor
  :: Sanovnik - snovi
  :: Grupni Popusti - Akcije
  :: Slike poznatih ličnosti
  :: Stanovnici zemlje
  :: Šta sve treba jesti
  :: Tačno atomsko vreme
  :: Poslednji zemljotresi
  :: Srbi u svetu
  :: SOS telefoni
  :: Kraj interneta

 - Aforizam Dana -

Da li ste optimista ?

  Jesam
  Nisam


Rezultati
  :: O nama
  :: Saradnici
  :: Cenovnik usluga
  :: Linkovi
  :: Internet zarada
Klikni gore. Srećno
  :: Banke
  :: Ambasade
  :: Air Serbia
  :: Pozivni brojevi SRBI.
  :: Razdaljine
  :: Gradovi Srbije
  :: Linkovi poznatih

Dodajte autentik u favorites, trebaće Vam !


 
 :: Apel građana :: Novi put Nedeljnik
 :: Humana strana :: Opštinski Bilten
 :: Kulturna Dešavanja :: Radio PN Online
 :: Foto album :: Radio Bubamara
 :: Obaveštenja :: Radio Morava
 :: Mapa grada :: RTV Kanal M
 :: Vesti iz grada
 :: Mozgopol - Kolumna  

VAŠ BANER OVDE

... <<-->> Dobrodošli na Autentik Portal Paraćin kao na dlanu ! <<-->> . ...

 

Centar za socijalnu zaštitu

 

Direktor: Lela Veljković
Adresa:  Kragujevačka 4
Telefon:  035/563-739

 

 

Razvoj socijalne zaštite a samim tim i narasle potrebe građana opštine Paraćin, uticale su na odluku SO Paraćin i tako 8. decembra 1972.g. doneto je rešenje o osnivanju stručne ustanove za poslove socijalne zaštite u okviru Centra za dečiju zaštitu i socijalni rad. Tako je od 1. januara 1973.g. ustanova počela da na adekvatniji način ostvaruje svoje zakonom definisane poslove i tako sve više i kvalitetnije zadovoljava potrebe korisnika, širi krug saradnika i na taj način definiše svoje mesto u društvu.
            19. novembra 1980.g. doneta je odluka o izdvajanju Centra iz jedinstvene ustanove Centra za dečiju zaštitu i socijalni rad tako da zvanično od 1. marta 1981.g. Centar za socijalni rad u Paraćinu postoji i funkcioniše kao samostalna ustanova socijalne zaštite.
Sprovođenje socijalne zaštite regulisano je:

 • Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanja socijalne sigurnosti građana,
 • Zakonom o braku i porodičnim odnosima,
 • Zakonom o krivičnom postupku prema maloletnicima,
 • Odlukom o proširenim pravima SO Paraćin.

 

Prema Zakonu o  socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana Centar obavlja sledeće poslove na ostvarivanju prava utvrđenim zakonom:

 • otkriva i prati socijalne potrebegrađana i problema u oblasti socijalne zaštite,
 • predlaže i preduzima mere u rešavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje ( pravo na materijalno obezbeđenje pripada pojedincu odnosno porodici koja nema prihoda odnosno ostvaruje prihod ispod nivoa socijalne sigurnosti građana pod uslovom da osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca odnosno porodice i okućnice u površini od 0,5 hektara nema drugih nepokretnosti, osim ako ne da saglasnost za uknjižbu hipoteke, dalje ukoliko pojedinac odnosno član porodice koji je sposoban za rad ukoliko ne obavlja nikakvu delatnost, nalazi na redovnom školovanju, vodi na evidenciji nezaposlenih lica i nije odbio ponućeno zaposlenje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, dalje pojedincu ili članu porodice kom radni odnos nije prestao svojom voljom ili svojom krivicom, ako od tada nije proteklo dve godine ili ako je nastupila nesposobnost za rad, dalje ako  pojedinac ili član porodice nije prodao, poklonio ili se odrekao nasleđivanja nepokretnosti iz čije bi prodao obezbedio svoju materijalnu sigurnost i pojedinac ili član porodice ukoliko ne poseduje pokretnu ili drugu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem može obezbediti sredstva u visini šestostrukog iznosa materijalnog obezbeđenja koji bi mu pripao po ovom Zakonu u momentu podnošenja zahteva),
 • organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite,
 • podstiče, organizuje, koordinira profesionalni i dobrovoljno humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite,
 • vodi evidenciju o pruženim oblicima, uslugama i preduzetim merama u okviru svoje delatnosti, (OBLICI-starateljstvo, usvojenje, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, smeštaj u drugu ustanovu, stalne i jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, obezbeđenje nege  i drugih usluga u stanu, dodatak za tuđu negu, obezbeđivanje rehabilitacije i zapošljavanje u zaštitnoj radionici, MERE-obezbeđivanje korišćenja obdaništa, jasli i produženog boravka, letovanja, oporavka, uključivanje u školovanje, pomoć u zapošljavanju i rešavanju stambenog pitanja, davanje mišljenja i predloga susu o dodeli dece, mišljenja i predlozi drugim institucijama, sprovođenje mera pojačanog nadzora roditelja, mera pojačanog nadzora u drugoj porodici, mera pojačanog nadzora organa starateljstva, mera pojačanog nadzora od strane roditelja uz kontrolu organa starateljstva, mera upućivanja u vaspitne ustanove (VP dom i maloletnički zatvor), USLUGE-pomoć u vaspitanju i razvojnim problemima dece, pomoć u sređivanju bračnih i porodičnih odnosa, rad na usmeravanju i praćenju lica u stanju socijalne potrebe , pomoć u ostvarivanju određenih prava, dijagnostika, rad na organizovanju radne i životne sredineintervencije i posredovanje kod drugih institucija i dr.).

  vrši i druge poslove utvređene Zakonom i odlukom SO Paraćin i to (dnevni boravak okupljanje ostarelih lica, trenutne pomoći, oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, sprovođenje postupaka kategorizacije dece i omladine ometene u psihi-fizičkom razvoju, prevoz, ishrana i smeštaj dece ometene u razvoju koja pohađaju osnovnu školu, ako na teritoriji opštine Paraćin nema odgovarajuće škole, troškove sahrane korisnika i drugih lica).
   

 Prema Zakonu o braku i porodičnim odnosima, Centar obavlja sledeće poslove i zadatke:

 • vrši poslove starateljstva nad maloletnim i odraslim licima,
 • učestvuje u postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti građana,
 • vrći neposredno satarateljstvo preko svojih stručnih radnika,
 • vrši izbor i postavljanje stalnih i privremenih staraoca deci i odraslim licima kao i staraoca za poseban slučaj,
 • pruža sve vrste stručne pomoći staraocima,
 • vrši praćenje i reviziju starateljske zaštite,
 • vrši poslove usvojenja, i vodi evidenciju o deci za usvojenje i potencijalnim usvojiocima,
 • pruža pomoć u sređivanju bračnih i porodičnih odnosa,
 • daje mišljenje i predloge sudu o mirenju bračnih drugova, poveravanju dece, i izmeni odluke o poveravanju, reguliše održavanje ličnih odnosa roditelja i dece,
 •  daje mišljenje o podobnosti maloletnika za sklapanje braka,
 • intenzivira rad sa decom bez roditeljskog staranja, s tim u vezi ulaže ogroman napor u razvoju i pozitivnoj motivisanosti porodica za bavljenje hraniteljstvom kao i poboljšanje položaja postojećih hraniteljskih porodica.

 

Prema Zakonu o krivičnom postupku prema maloletnicima, centar je u svojstvu organa starateljstva i na taj način,

 • učestvuje u pripremnom postupku prema maloletnim izvršiocima krivičnih dela, kao i aktivno uključivanje stručnih radnika u vaspitnom procesu maloletnika,
 • daje svoja stručna mišljenja nadležnom organu za prekršaje,
 • stavlja predloge i ukazuje na činjenice i to sve u cilju pravilne odluke,
 • Posle izricanja vaspitne mere prema malaoletnicima, Centar sprovodi vaspitnu meru (ukor, upućivanje u disciplinski centar, pojačan nadzor roditelja i staraoca, pojačan nadzor organa starateljstva) i prati maloletnike,
 • pruža pomoć deci i omladini sa poremećajima u društvenom ponašanju (što obuhvata aktivni rad sa maloletnicima, njihovim roditeljima i sredinom u kojoj maloletnik egzistira),
 • posebne zadatke Centar kao organ starateljstva obavlja u postupku sprovođenja vaspitne mere upućivanja u vaspitnu ustanovu (priprema, odvođenje, praćenje, izveštavanje suda, prihvat po povratku iz ustanove i njegovo dalje prilagođavanje socijalnom okruženju kome pripada).

Centar vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Odlukom SO Paraćin,  i to:

 • dnevni boravak (okupljanje ostarelih lica),
 • trenutne (jednokratne) pomoći,
 • oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu,
 • sprovođenje postupka kategorizacije dece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,
 • prevoz, ishrana i smeštaj dece ometene u razvoju koja pohađaju osnovnu školu, ako na teritoriji Paraćina nema odgovarajuće škole,
 • troškove sahrane korisnika i drugih lica
 • subvencioniranje komunalnih usluga (vode i smeća). 

Narkomanija kao socijano – patološka pojava, beleži veliku rasprostranjenost na teritoriji naše zemlje i to  sa veoma sličnom struktirom i oblicima manifestacije.U cilju prevencije i njenog suzbijanja na teritoriji opštine Paraćin preduzeti su konkretni koraci u vidu formiranja Opštinskog odbora za prevenciju i suzbijanje narkomanije od strane Izvršnog Odbora Skupštine Opštine Paraćin, koji od 21.06.2002. godine aktivno radi na sprovođenju   predviđenih programskih aktivnosti. Centar je aktivno uključen u njegovom radu gotovo u svim mnogobrojnim aktivnostima koje su do sada preduzete u okviru Savetovališta za porodicu kao organizacione jedinice Centra.  Formiran Odbor sačinjavaju stručni radnici koji nesebično poklanjaju svoje vreme i znanje u radu na prevenciji i suzbijanju ove društveno nepoželjne pojave koja zahvata najproduktivniji deo našeg stanovništva.

Organizacija rada

 


Stručni rad organizovan je kroz 5 timova sa potrebnim profilima stručnosti.Centar za socijalni rad zajedno sa  Dnevnim Centrom Klubom za stara lica svoje programske aktivnosti sprovodi sa 30 radnika i to strukturalno: direktor 1, diplomirani socijalni radnik 2, socijalni radnik 8, pravnik 3, psiholog 2, opšti i specijalni pedagog 2, sociolog 2, šef računovodstva 1, i ostali radnici na administrativno-tehničkim poslovima 9.
Vaninstitucionalna zaštita starih obavlja se već 17 godina kroz organizacionu jedinicu

Dnevni Centar Klub za stara i ostarela lica, koji funkcioniše u okviru Centra u cilju zadovoljavanja sledećih potreba starih u našoj opštini:

 • potreba ostarelog lica za kontinuiranim druženjem i socijalnim kontaktima,
 • potreba za aktivitetom, sportskim, rekreativnim i rehabilitacionim angažmanom,
 • obezbeđivanje toplih napitaka (kafa,čaj),
 • zadovoljavanje raznovrsnih kulturno-zabavnih potreba (koncerti, posete galeriji, muzeju, pozorištu i dr.)
 • korišćenje stručnih saveta lekara, pravnika,psihologa, socijalnog radnika i dr.
 • zadovoljavanje osnovnih potreba zdravstvene zaštite kroz redovnu kontrolu i prevenciju,
 • Pomoć u rešavanju problema materijalnog položaja, ostvarivanju prava, u saniranju poremećenih porodičnih odnosa, u rešavanju konflikta u međuljudskim odnosima.

Dnevni Centar Klub za stare ima preko 1280 učlanjenih starijih građana ali je trenutno aktivno samo 400. Najveći broj je doba starosti od 60-70 godina, što je jedna trećina od ukupnog broja. Oko jedne petine su od 70-80 a oko jedne desetine su mlađi članovi od 50-60 godina. Primetno je povećanje broja mlađih članova.Najmanji je broj najstarijih članova sa više od 80 godina što je s obzirom na starosnu kategoriju smrtnost ove populacije velika što uslovljava smanjenje i prirodni odlazak članova.
U okviru Dnevnog Centra Kluba za stare radi i Gerontološko savetovalište, koje preduzima niz značajnih aktivnosti u cilju rešavanja aktuelnih problema starih (zdravstvenih, socijalnih, porodično-pravnih i dr.)  kao i aktivnosti koje su usmerene na zadovoljenje njihovih kulturnih i društvenih potreba u skladu sa njihovim interesovanjima i sposobnostima.
Domsko odeljenje za ženska lica teže i teško ometena u razvoju-manastir «Sveta Petka» u Izvoru kod Paraćina
 Odeljenje za ženska lica teže i teško ometena u razvoju kao organizaciona jedinica Centra za socijalni rad u Paraćinu,otpočelo je sa radom od 1.07.2003.g. na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, Sl. Gl. Br. 40/03. Do ovog datuma ovo odeljenje je radilo pri ustanovi za smeštaj lica ometenih u razvoju pri Kulini. Osnovni Zakon za obavljanje delatnosti ovog odeljenja je Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana.Kao ustanova socijalne zaštite osnovana je od Vlade Republike Srbije ovo odeljenje obavlja sledeće delatnosti: 

 •  Zbrinjavanje (obezbeđivanje, stanovanje, ishrana, higijena, nega, pomoć, staranje, odevanje) ženskih lica teže i teško ometenih u razvoju od dece,odraslih i starih,
 • Obezbeđivanje licima teže i teško ometenim u razvoju odgovarajući stepen radne aktivnosti u skladu sa njihovim fizičkim i psihičkim sposobnostima,
 • Rad na ublažavanju ili otklanjanju posledica ometenosti u njihovom razvoju,
 • Pružanje okupaciono-radnih aktivnosti,
 • Pružanje usluga socijalnog rada,
 • Pružanje drugih usluga za zadovoljavanje ostalih socijalno-zaštitnih potreba
 • Pružanje zdravstvene zaštite korisnicima na smeštaju.

       Specifičnost ovog Domskog odeljenja je da se sve navedene aktivnosti rade u direktnom partnerstvu sa manastirom Sveta Petka u Izvoru, odnosno sa monahinjama koje obavljaju poslove negovanja ovih lica, aodnosi se njima regulišu odgovarajućim ugovorom, a na osnovu rešenja Ministarstva za socijalna pitanja. Ovakva vrsta organizacije negovanja ovih lica jedinstvena je na teritoriji državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Odeljenje za ženska lica teže i teško ometena u razvoju ima 92 korisnika, što predstavlja pun kapacitet ovog odeljenja.
Organizacija rada
Na posolovima stručnog rada angažovano je 5 radnika i to: rukovodilac odeljenja, socijalni radnik, psiholog, pravnik i po potrebi radni terapeut. Na poslovima neposredne zaštite korisnika angažovano je 36-toro ljudi od toga 26 monahinja, 2 finansijsko-administrativna radnika, 4 radnika na održavanju objekta, 1 lekar i 3 medicinske sestre.

 


Jotel Optičke Mreže Jagodina
jagodina smestaj apartmani jagodina cene prenocista jagodinasmestaj.rs
Aktiv Zena Jagodina
Igraonica Jagodina
Najveci EX-Yu online multiplayer community igrice zabava


 - Moto Dana -

Sva prava zadržana Agencija 'Autentik'  -  office@autentik.net  -  10h - 15h
Optimizovano za Mozilla Firefox - Možete da skinete ovde
Povoljnoputovanje.com         Bgautentik.com         Nekonormalan.net         Bglinkovi.com         Raskrsnica.com         Sajtovi.org         Prezentacije.net         Webadresar.net

Gracia Medika
Selidbe Beograd
Felix Travel
Falcon Travel
Eta Turs
Detektivska Agencija
Dr Babović
Dakom Style
Nutricionista Beograd
Privatni Detektiv
Time Travel
Knjigovodstvo Bonaca
Travel4you
Kombi Prevoz Robe

Apartmani Jagodina
Jagodina Smeštaj
Jagodina Sobe
Jagodina Prenočište
Hotel Jagodina
Hotels Jagodina Acomodation
Booking Jagodina Acomodation

http://www.srednjaskola-svarhangel.edu.rs/
http://www.akademijaoxford.com/
http://www.agent-nekretnine.com/
http://www.oxford-jagodina.rs/
http://www.institutzastranejezike.edu.rs/
http://www.oxfordwebstudio.com/
https://poslovnikontakt.com/
Otkup Automobila
Budžetske uplate
Temisvar Izlet

Biznis Klub
velikoprodaja srbija
Popusti Beograd
sve akcije srbija popusti povoljne cene
Naissus Niš Poslovni Adresar