Autentik.net Portal


:: Jagodina
:: Ćuprija
:: Paraćin
 
  :: Početna
  :: Kontakt
  :: Vreme
  :: Na današnji dan
  :: Kursna lista
  :: Horoskop
 
  :: Knjiga gostiju
  :: Pošaljite čestitku
  :: Online časopisi
  :: Online igrice
  :: Online psiholog
  :: Sve vrste bolesti
  :: Kalendar svetskih dana
  :: Zanimljive poruke
  :: Zanimljivi linkovi
  :: Sva srpska imena
  :: Vicevi - humor
  :: Sanovnik - snovi
  :: Grupni Popusti - Akcije
  :: Slike poznatih ličnosti
  :: Stanovnici zemlje
  :: Šta sve treba jesti
  :: Tačno atomsko vreme
  :: Poslednji zemljotresi
  :: Srbi u svetu
  :: SOS telefoni
  :: Kraj interneta

 - Aforizam Dana -

Da li ste čuli za FRENCH BOX shop (Originalna francuska kozmetika) u Jagodini ?

  Jesam
  Nisam


Rezultati
  :: O nama
  :: Saradnici
  :: Cenovnik usluga
  :: Linkovi
  :: Internet zarada
Klikni gore. Srećno
  :: Banke
  :: Ambasade
  :: Air Serbia
  :: Pozivni brojevi SRBI.
  :: Razdaljine
  :: Gradovi Srbije
  :: Linkovi poznatih

Dodajte autentik u favorites, trebaće Vam !


 
 :: Apel građana :: Novi put Nedeljnik
 :: Humana strana :: Opštinski Bilten
 :: Kulturna Dešavanja :: Radio PN Online
 :: Foto album :: Radio Bubamara
 :: Obaveštenja :: Radio Morava
 :: Mapa grada :: RTV Kanal M
 :: Vesti iz grada
 :: Mozgopol - Kolumna  

VAŠ BANER OVDE

10 000 Pregleda Dnevno !!!

064/13-09-129

... <<-->> Dobrodošli na Autentik Portal Paraćin kao na dlanu ! <<-->> . ...

 

EKOLOGIJA

FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE  OPŠTINE PARAĆIN


U cilju pravovremenog informisanja javnosti i uvida građana u funkcionisanje lokalne smouprave objavljujemo Predlog Programa Fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Paraćin koji je usvojio Upravni odbor fonda i prosledio ga odbornicima SO Paraćin na usvajanje.

 

PROGRAM  AKTIVNOSTI    FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE  OPŠTINE PARAĆIN

 

I  INFORMACIONI SISTEM  PRIRODNIH VREDNOSTI I  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


  U  cilju uspostavljanja monitoringa životne sredine na teritoriji opštine, kao i  prepoznavanja i procene ekoloških prioriteta za akciju i uvećanje lokalne vlasti  i NVO da rukovode i sprovode ekološke programe uključujući i mogućnost za dobijanjem finasijske pomoći od domaćih i međunarodnih institucija i donatora  Fond je pristupio  stvaranju Informacionog sistema  čiji su osnovni delovi
   a/ GIS kao integralni računarski sistem namenjen  prikupljanju,obradi, upravljanju, analizi,prikazivanju, i održavanju prostorno orjentisanih informacija
   b/ Integralni katastar zagađivača koji predstavlja javnu knjigu koja registruje sve vrste  zagađivača  sa relevantnim podacima neophodnim za praćenje stanja, planiranje,projektovanje, i preduzimanje mera za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa na teritoriji opštine.
  c/  Detaljna analiza stanja životne sredine predstavlja sintezni program Interventnog sanacionog plana primarne sanacije  zaštite životne sredine i Dugoročnog programa sanacije, revitalizacije i zaštite životne sredine opštine Paraćin. Na bazi reprezentativnih uzoraka  sačiniće se ključne procene životne sredine Koje sagledavaju  štetne uticaje u obliku opasnosti koje nose po ljudsko zdravlje, kvalitet života ili ekosistema.
  d/ Kontinuirano  merenje i praćenje najvažnijih ekoloških  i meteoroloških parametra  uz pomoć instalisanih mernih senzora i sondi  na određenim lokacijama  u opštini.
   U toku ove godine okončala bi se izrada Integralnog katastra zagađivača i detaljne analize stanja životne sredine  dok bi se postavljanje mernih uređaja realizovalo u narednoj godini.

II  INTEGRALNO UPRAVLJANJE OTPADOM


 A/  Svesni  činjenice da je pitanje otpada /čvrst i otpadne vode/ najdrastičniji ekološki problem  koji zaslužuje prioritet već su započete aktivnosti na iznalaženju rešenja sa nadležnim republičkim institucijama.Obzirom  da je postojeća deponija neuslovna i da predstavlja izvor ekoloških incidenata neophodno je pristupiti njenom saniranju i otpočinjanju pripremnih aktivnosti za izgradnju  savremenog centra za tretman otpada. Aktivnosti bi se odvijale u dva pravca
- opredeljenje lokacije i izgradnja sanitarne deponije i
- stvaranje uslova /istražni,projektni,imovinsko-pravni poslovi/ za formiranje mešovitog preduzeća  ili davanja koncesija za preradu otpada.     
 Problem  rešavanja  otpada obuhvatao bih i seoske sredine  , s tim što bih u prvom periodu  prednost imala sela  izložena  štetnom uticaju  Fabrike cementa
 B/ Postojeći sistem za prečišćavanje otpadnih voda ne funkcioniše pa je u što hitnijem roku neophodno pristupiti njegovoj sanaciji i ponovnom aktiviranju.Paralelno sa ovom aktivnošću  svim sredstvima Obavezati sve korisnike sistema da vrše kvalitetan predtretman otpadnih industrijskih voda u ugradnjom  separatora / za ulja,masti i deterdžente ./jer je postojeći sistem projektovan  isključivo za fekalne vode. Fond je spreman da participira u izradi projektne dokumentacije za ugradnju  sistema za predtretman tehnoloških otpadnih voda

III SANIRANJE   I OTKLANJANJE UZROKA   ŠTETNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU  SREDINU 

- Obzirom na usvojenu strategiju rada Fonda koji isključuje improvizacije i paušalna rešenja ove aktivnost odvijaće se na osnovu Lokalnog ekološkog i sanacionog
programa sadržanom u Detaljnoj analizi životne sredine. Ovo se pre svega odnosi na područije izloženo štetnom   uticaju  Fabrike cementa koje će posebno biti tretirano i koje svakako zaslužuje posebnu pažnju. Realno je nakon privatizacije  Fabrike cementa očekivati pomake  u odnosu prema zastiti  životne okoline i bolju
- Fond  će na osnovu pozitivnih iskustava  udruživanjem sredstava sa JP SRBIJAVODE nasatviti sa čišćenjem i izmuljivanjem korita Crnice. U cilju kompletnog saniranja  toka kroz grad  otkloniće se lokacije na kojima    se Vrši  ispuštanje fekalija u grad /Sud,Pošta,kej.../
Realizovaće  se postignuti su dogovori sa NI Vinča oko demontiranja radioaktivnih gromobrana i njihovoj zameni  gromobranima najnovije generacije.


IV  ZASTITA I UNAPREĐENJE  ZELENIH POVRŠINA


- Očigledan nedostatak  zelenih površina u gradu  i uređenih prostora za odmor i igru dece  iziskuju  pojačane aktivnosti na prevazilaženju ovih problema. Fond će opredeliti sredstva za obnavljanje i sadnju novih stabala u gradu, stimulisanju individualne sadnje drveća, uređenje parkovskog inventara...- U ovoj godini naselje *7.juli * imaće poseban tretman u cilju ublažavanja njegovog vandalskog uništenja. Osmisliće se prostor za formiranje  gradskog ARBORETUMA.

V  ZOOHIGIJENA

Na bazi uočenih problema i ekscesnih događanja  i pojava /besnilo,trihineloza,lajmska bolest.../neophodno je pristupiti sistematičnom uništavanju komaraca,krpelja,glodara i pasa lutalica.
U skladu sa potrebama vršiti potrebna prskanja i zaprašivanja i participiraće u deratizaciji i uništavanju pasa lutalica .

VI   EKOLOŠKA EDUKACIJA  I PROPAGANDNE AKTIVNOSTI

Opšte je poznato da je prevencija mnogo ekonomičnija i efikasnija od otklanjanja Posledica pa će stoga fond organizovati i inicirati niz aktivnosti usmerenih ka  podizanju
ekološke kulture na viši nivo  i sprečavanja  ponašanja  sa štetnim dejstvom na životnu sredinu . U ovu svrhu koristiće se sva raspoloživa sredstva za odnose sa javnošću/tribine,manifestacije, mediji,plakati, brošure,bilbordi.../

VI  INSTITUCIONALNI RAZVOJ  I FUNKCIONISANJE FONDA

Obim planiranih aktivnosti,kao i  zakonske obaveze lokalne samuprave na polju zaštite životne sredine iziskuju  stvarnje preduslova za kvalitetno funkcionisanje i razvoj Fonda.

VII  LOKALNE EKOLOŠKE AKCIJE

Saglasno  nameri da se podrže sve postojeće kvalitetne inicijative /Eko-kamp*GRZA*, projekat Buljanka, aktivnosti pojedinih MZ i NVO.../ kao i da se iniciraju nove,Fond je raspisao konkurs za lokalne ekološke akcije. Namera je da to pre svega budu inicijalna sredstva tako da će jedan  od glavnih kriterijuma pored šireg značaja i orginalnosti biti mogućnost udruživanja sredstava iz drugih izvora. Sve prispele prijave razmatraće Savet Fonda i preporučiće Upravnom odboru  projekte koje treba finansirati. Treba napomenuti da  će MZ,NVO,škole i pojedinci  biti uključeni u sve aktivnosti Fonda sadržanim u ovom Programu jer se aktivnosti međusobno prepliću i nemoguće ih je razdvajati

 


Originalna Francuska Kozmetika Online Shop Jagodina Srbija
Jotel Optičke Mreže Jagodina
jagodina smestaj apartmani jagodina cene prenocista jagodinasmestaj.rs
Aktiv Zena Jagodina
Igraonica Jagodina
Najveci EX-Yu online multiplayer community igrice zabava


 - Moto Dana -


Sva prava zadržana Agencija 'Autentik'  -  office@autentik.net  -  10h - 15h

http://www.srednjaskola-svarhangel.edu.rs/
http://www.akademijaoxford.com/
http://www.sudskitumac-srbija.com/
http://www.agent-nekretnine.com/
http://www.oxfordturist.rs/
http://www.generalworks.rs/
http://www.oxford-jagodina.rs/
http://www.institutzastranejezike.edu.rs/
http://www.oxfordwebstudio.com/

http://www.graciamedika.com/
http://www.selidbebeogradprevoz.com/
https://www.felixtravel.rs/
http://www.falcon.rs/
https://www.etaturs.rs/
https://www.detektivskaagencija.net/

Autentik Top Lista
velikoprodaja srbija
Popusti Beograd
sve akcije srbija popusti povoljne cene