Autentik.net Portal


:: Jagodina
:: Ćuprija
:: Paraćin
 
  :: Početna
  :: Kontakt
  :: Vreme
  :: Na današnji dan
  :: Kursna lista
  :: Horoskop
 
  :: Pošaljite čestitku
  :: Online časopisi
  :: Online igrice
  :: Online psiholog
  :: Sve vrste bolesti
  :: Kalendar svetskih dana
  :: Zanimljive poruke
  :: Zanimljivi linkovi
  :: Sva srpska imena
  :: Vicevi - humor
  :: Sanovnik - snovi
  :: Grupni Popusti - Akcije
  :: Slike poznatih ličnosti
  :: Stanovnici zemlje
  :: Šta sve treba jesti
  :: Tačno atomsko vreme
  :: Poslednji zemljotresi
  :: Srbi u svetu
  :: SOS telefoni
  :: Kraj interneta

 - Aforizam Dana -

Da li ste optimista ?

  Jesam
  Nisam


Rezultati
  :: O nama
  :: Saradnici
  :: Cenovnik usluga
  :: Linkovi
  :: Internet zarada
Klikni gore. Srećno
  :: Banke
  :: Ambasade
  :: Air Serbia
  :: Pozivni brojevi SRBI.
  :: Razdaljine
  :: Gradovi Srbije
  :: Linkovi poznatih

Dodajte autentik u favorites, trebaće Vam !


 
 :: Apel građana :: Novi put Nedeljnik
 :: Humana strana :: Opštinski Bilten
 :: Kulturna Dešavanja :: Radio PN Online
 :: Foto album :: Radio Bubamara
 :: Obaveštenja :: Radio Morava
 :: Mapa grada :: RTV Kanal M
 :: Vesti iz grada
 :: Mozgopol - Kolumna  

VAŠ BANER OVDE

... <<-->> Dobrodošli na Autentik Portal Paraćin kao na dlanu ! <<-->> . ...

 

EKOLOGIJA

FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE  OPŠTINE PARAĆIN


U cilju pravovremenog informisanja javnosti i uvida građana u funkcionisanje lokalne smouprave objavljujemo Predlog Programa Fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Paraćin koji je usvojio Upravni odbor fonda i prosledio ga odbornicima SO Paraćin na usvajanje.

 

PROGRAM  AKTIVNOSTI    FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE  OPŠTINE PARAĆIN

 

I  INFORMACIONI SISTEM  PRIRODNIH VREDNOSTI I  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


  U  cilju uspostavljanja monitoringa životne sredine na teritoriji opštine, kao i  prepoznavanja i procene ekoloških prioriteta za akciju i uvećanje lokalne vlasti  i NVO da rukovode i sprovode ekološke programe uključujući i mogućnost za dobijanjem finasijske pomoći od domaćih i međunarodnih institucija i donatora  Fond je pristupio  stvaranju Informacionog sistema  čiji su osnovni delovi
   a/ GIS kao integralni računarski sistem namenjen  prikupljanju,obradi, upravljanju, analizi,prikazivanju, i održavanju prostorno orjentisanih informacija
   b/ Integralni katastar zagađivača koji predstavlja javnu knjigu koja registruje sve vrste  zagađivača  sa relevantnim podacima neophodnim za praćenje stanja, planiranje,projektovanje, i preduzimanje mera za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa na teritoriji opštine.
  c/  Detaljna analiza stanja životne sredine predstavlja sintezni program Interventnog sanacionog plana primarne sanacije  zaštite životne sredine i Dugoročnog programa sanacije, revitalizacije i zaštite životne sredine opštine Paraćin. Na bazi reprezentativnih uzoraka  sačiniće se ključne procene životne sredine Koje sagledavaju  štetne uticaje u obliku opasnosti koje nose po ljudsko zdravlje, kvalitet života ili ekosistema.
  d/ Kontinuirano  merenje i praćenje najvažnijih ekoloških  i meteoroloških parametra  uz pomoć instalisanih mernih senzora i sondi  na određenim lokacijama  u opštini.
   U toku ove godine okončala bi se izrada Integralnog katastra zagađivača i detaljne analize stanja životne sredine  dok bi se postavljanje mernih uređaja realizovalo u narednoj godini.

II  INTEGRALNO UPRAVLJANJE OTPADOM


 A/  Svesni  činjenice da je pitanje otpada /čvrst i otpadne vode/ najdrastičniji ekološki problem  koji zaslužuje prioritet već su započete aktivnosti na iznalaženju rešenja sa nadležnim republičkim institucijama.Obzirom  da je postojeća deponija neuslovna i da predstavlja izvor ekoloških incidenata neophodno je pristupiti njenom saniranju i otpočinjanju pripremnih aktivnosti za izgradnju  savremenog centra za tretman otpada. Aktivnosti bi se odvijale u dva pravca
- opredeljenje lokacije i izgradnja sanitarne deponije i
- stvaranje uslova /istražni,projektni,imovinsko-pravni poslovi/ za formiranje mešovitog preduzeća  ili davanja koncesija za preradu otpada.     
 Problem  rešavanja  otpada obuhvatao bih i seoske sredine  , s tim što bih u prvom periodu  prednost imala sela  izložena  štetnom uticaju  Fabrike cementa
 B/ Postojeći sistem za prečišćavanje otpadnih voda ne funkcioniše pa je u što hitnijem roku neophodno pristupiti njegovoj sanaciji i ponovnom aktiviranju.Paralelno sa ovom aktivnošću  svim sredstvima Obavezati sve korisnike sistema da vrše kvalitetan predtretman otpadnih industrijskih voda u ugradnjom  separatora / za ulja,masti i deterdžente ./jer je postojeći sistem projektovan  isključivo za fekalne vode. Fond je spreman da participira u izradi projektne dokumentacije za ugradnju  sistema za predtretman tehnoloških otpadnih voda

III SANIRANJE   I OTKLANJANJE UZROKA   ŠTETNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU  SREDINU 

- Obzirom na usvojenu strategiju rada Fonda koji isključuje improvizacije i paušalna rešenja ove aktivnost odvijaće se na osnovu Lokalnog ekološkog i sanacionog
programa sadržanom u Detaljnoj analizi životne sredine. Ovo se pre svega odnosi na područije izloženo štetnom   uticaju  Fabrike cementa koje će posebno biti tretirano i koje svakako zaslužuje posebnu pažnju. Realno je nakon privatizacije  Fabrike cementa očekivati pomake  u odnosu prema zastiti  životne okoline i bolju
- Fond  će na osnovu pozitivnih iskustava  udruživanjem sredstava sa JP SRBIJAVODE nasatviti sa čišćenjem i izmuljivanjem korita Crnice. U cilju kompletnog saniranja  toka kroz grad  otkloniće se lokacije na kojima    se Vrši  ispuštanje fekalija u grad /Sud,Pošta,kej.../
Realizovaće  se postignuti su dogovori sa NI Vinča oko demontiranja radioaktivnih gromobrana i njihovoj zameni  gromobranima najnovije generacije.


IV  ZASTITA I UNAPREĐENJE  ZELENIH POVRŠINA


- Očigledan nedostatak  zelenih površina u gradu  i uređenih prostora za odmor i igru dece  iziskuju  pojačane aktivnosti na prevazilaženju ovih problema. Fond će opredeliti sredstva za obnavljanje i sadnju novih stabala u gradu, stimulisanju individualne sadnje drveća, uređenje parkovskog inventara...- U ovoj godini naselje *7.juli * imaće poseban tretman u cilju ublažavanja njegovog vandalskog uništenja. Osmisliće se prostor za formiranje  gradskog ARBORETUMA.

V  ZOOHIGIJENA

Na bazi uočenih problema i ekscesnih događanja  i pojava /besnilo,trihineloza,lajmska bolest.../neophodno je pristupiti sistematičnom uništavanju komaraca,krpelja,glodara i pasa lutalica.
U skladu sa potrebama vršiti potrebna prskanja i zaprašivanja i participiraće u deratizaciji i uništavanju pasa lutalica .

VI   EKOLOŠKA EDUKACIJA  I PROPAGANDNE AKTIVNOSTI

Opšte je poznato da je prevencija mnogo ekonomičnija i efikasnija od otklanjanja Posledica pa će stoga fond organizovati i inicirati niz aktivnosti usmerenih ka  podizanju
ekološke kulture na viši nivo  i sprečavanja  ponašanja  sa štetnim dejstvom na životnu sredinu . U ovu svrhu koristiće se sva raspoloživa sredstva za odnose sa javnošću/tribine,manifestacije, mediji,plakati, brošure,bilbordi.../

VI  INSTITUCIONALNI RAZVOJ  I FUNKCIONISANJE FONDA

Obim planiranih aktivnosti,kao i  zakonske obaveze lokalne samuprave na polju zaštite životne sredine iziskuju  stvarnje preduslova za kvalitetno funkcionisanje i razvoj Fonda.

VII  LOKALNE EKOLOŠKE AKCIJE

Saglasno  nameri da se podrže sve postojeće kvalitetne inicijative /Eko-kamp*GRZA*, projekat Buljanka, aktivnosti pojedinih MZ i NVO.../ kao i da se iniciraju nove,Fond je raspisao konkurs za lokalne ekološke akcije. Namera je da to pre svega budu inicijalna sredstva tako da će jedan  od glavnih kriterijuma pored šireg značaja i orginalnosti biti mogućnost udruživanja sredstava iz drugih izvora. Sve prispele prijave razmatraće Savet Fonda i preporučiće Upravnom odboru  projekte koje treba finansirati. Treba napomenuti da  će MZ,NVO,škole i pojedinci  biti uključeni u sve aktivnosti Fonda sadržanim u ovom Programu jer se aktivnosti međusobno prepliću i nemoguće ih je razdvajati

 


Jotel Optičke Mreže Jagodina
jagodina smestaj apartmani jagodina cene prenocista jagodinasmestaj.rs
Aktiv Zena Jagodina
Igraonica Jagodina
Najveci EX-Yu online multiplayer community igrice zabava


 - Moto Dana -

Sva prava zadržana Agencija 'Autentik'  -  office@autentik.net  -  10h - 15h
Optimizovano za Mozilla Firefox - Možete da skinete ovde
Povoljnoputovanje.com         Bgautentik.com         Nekonormalan.net         Bglinkovi.com         Raskrsnica.com         Sajtovi.org         Prezentacije.net         Webadresar.net

Gracia Medika
Selidbe Beograd
Felix Travel
Falcon Travel
Eta Turs
Detektivska Agencija
Dr Babović
Dakom Style
Nutricionista Beograd
Privatni Detektiv
Time Travel
Knjigovodstvo Bonaca
Travel4you
Kombi Prevoz Robe

Apartmani Jagodina
Jagodina Smeštaj
Jagodina Sobe
Jagodina Prenočište
Hotel Jagodina
Hotels Jagodina Acomodation
Booking Jagodina Acomodation

http://www.srednjaskola-svarhangel.edu.rs/
http://www.akademijaoxford.com/
http://www.agent-nekretnine.com/
http://www.oxford-jagodina.rs/
http://www.institutzastranejezike.edu.rs/
http://www.oxfordwebstudio.com/
https://poslovnikontakt.com/
Otkup Automobila
Budžetske uplate
Temisvar Izlet

Biznis Klub
velikoprodaja srbija
Popusti Beograd
sve akcije srbija popusti povoljne cene
Naissus Niš Poslovni Adresar